Trip naar Zweden geannuleerd

Na aanleiding van de recente ontwikkelingen en het groeiend aantal besmettingen van het Covid-19 virus in zowel Nederland als in het buitenland, hebben wij als Con Spirito moeten besluiten om komend weekend niet af te reizen naar de SIPAA contest in Zweden.
Als bestuur van deze mooie vereniging kunnen wij vanuit het gezondheidsoogpunt niet het risico lopen dat één of meerdere van onze leden tijdens deze trip besmet raakt/raken.
Wij hebben met alle leden en vrijwilligers ontzettend uitgekeken naar dit weekend.  Voor iedereen binnen de vereniging is het een enorme teleurstelling dat we de contest en reis niet door laten gaan.
Wij hopen in de toekomst opnieuw deel te kunnen nemen aan een internationale contest, echter is het voor nu niet verstandig om deel te nemen gezien dit een regio betreft waar het Covid-19 virus is geconstateerd.
We bedanken iedereen voor de support gedurende de afgelopen periode en de organisatoren die het mede mogelijk hebben gemaakt om deel te nemen aan de contest in Zweden.